Hakkımızda

Viroimmun Biyoteknoloji 2022 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK), 1512-Girişimcilik Destek Programı desteği kapsamında, Entertech İstanbul Teknokent’de kuruldu. Viroimmun Biyoteknoloji insan, hayvan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla viroloji ve immünoloji bilim disiplinleri ile teknolojiyi birleştirmeyi hedefleyen bir inovatif biyoteknoloji şirketidir.

Virüslerin neden olduğu salgınlar ile ilişkili oldukları kronik hastalıklar ve kanser hastalıklarının kontrolü antiviral immünitenin gelişmesiyle gerçekleşebilmektedir. Nihayetinde virüsler ile immün sistem arasındaki dengenin varlığı bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın korunması ve sürdürülebilir olması için kritik öneme sahiptir. Günümüzde antiviral ve immünterapötik ilaçların, aşıların ve laboratuar tanı sistemlerinin geliştirilmesinde biyoteknoloji önemli bir yer tutmaktadır. Viroimmun Biyoteknoloji immünojen ve immünite, antijen ve antikor arasındaki spesifik etkileşimi baz alarak viral ve immünolojik hastalıkların tanı ve tedavisi ile korunmaya yönelik biyolojik ürünlerin araştırılması ve sentezini hedeflemektedir. Viroimmün Biyoteknoloji Antijen ve antikor arasındaki spesifik etkileşimi baz alarak viral ve immünolojik hastalıkların tanı ve tedavisi ile korunmaya yönelik biyolojik ürünlerin araştırılması ve sentezini hedeflemektedir.

Ayrıca; Viroimmun Biyoteknoloji hastane kaynaklı enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesinde kritik öneme sahip dezenfeksiyon ve sterilizasyon süreçlerinin kontrolü ve yönetimi ile sterilizasyon bariyer sistemlerinin ve medikal paketlemenin sağlanması ve geliştirilmesine yönelik biyoteknolojik çözümlerin üretilmesine odaklanmaktadır.

İLETİŞİM